Ray trượt tủ bếp Grass

Ray trượt tủ bếp có nhấn tự mở 40kg, 450mm

By | Tháng Mười Một 4, 2014

Giá sản phẩm: 1.350.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DP130.450T Khu vực bán: Toàn Quốc Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt Grass Dynapro Tipmatic Plus nhấn tự mở 40kg, 450mm Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt… Read More »

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.500

By | Tháng Mười Một 4, 2014

Giá sản phẩm: 820.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.500 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 500mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm –… Read More »

Ray trượt tủ bếp có nhấn tự mở 40kg, dài 500mm

By | Tháng Mười Một 4, 2014

Giá sản phẩm: 1.350.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DP130.500 TKhu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm cơ cấu đóng mở Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynapro Tipmatic Plus nhấn tự mở 40kg, dài 500mm Xuất… Read More »

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.450

By | Tháng Mười Một 4, 2014

Giá sản phẩm: 820.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.450 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 450mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm –… Read More »

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.400

By | Tháng Mười Một 4, 2014

Giá sản phẩm: 820.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.400 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 400mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm –… Read More »

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.350

By | Tháng Mười Một 4, 2014

Giá sản phẩm: 805.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.350 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 350mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm –… Read More »

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.300

By | Tháng Mười Một 4, 2014

Giá sản phẩm: 805.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.300 Khu vực bán: Toàn Quốc Bảo hành: 10 năm Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 270mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu… Read More »

Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov DV130.270

By | Tháng Mười Một 4, 2014

Giá sản phẩm: 805.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.270 Khu vực bán: Toàn Quốc Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamoov mở toàn phần 30kg, 270mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm… Read More »

Ray trượt tủ bếp NT501.450 Grass Dynamic NT

By | Tháng Mười Một 4, 2014

Giá sản phẩm: 455.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT501.450 Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp NT501.450 Grass Dynamic NT mở 3/4, 30kg, 500mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi ngăn… Read More »

Ray trượt tủ bếp NT501.400 Grass

By | Tháng Mười Một 4, 2014

Giá sản phẩm: 455.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT501.400 Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp Grass Dynamic NT mở 3/4, 30kg, 400mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi ngăn kéo chứa… Read More »

Ray trượt tủ bếp NT501.350 Grass Dynamic NT

By | Tháng Mười Một 4, 2014

Giá sản phẩm: 435.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: NT501.350 Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt tủ bếp NT501.350 Grass Dynamic NT mở 3/4, 30kg, 350mm, giảm chấn Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi ngăn… Read More »

Ray trượt bi tiêu chuẩn có tải trọng 30kg, dài 300mm

By | Tháng Mười Một 1, 2014

Giá sản phẩm: 132.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DS1700.300 Khu vực bán: Toàn Quốc Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt bi tiêu chuẩn Grass tải trọng 30kg, dài 300mm Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua 60.000 lần đóng mở (khi ngăn kéo chứa đủ… Read More »

Ray trượt Grass nhấn tự mở, 30kg, 400mm

By | Tháng Mười Một 1, 2014

Giá sản phẩm: 1.350.000 VNĐ(Đã có VAT) Mã sản phẩm: DV130.400T Khu vực bán: Toàn Quốc Cam kết: Phạt 1.000 lần nếu không đúng xuất xứ Hãng sản xuất GRASS Sản phẩm Ray trượt Grass Dynamoov Tipmatic nhấn tự mở, 30kg, 400mm Xuất xứ Áo Đặc điểm – Tiêu chuẩn LGA kiểm tra vượt qua… Read More »